TARIFES DELS TRANSPORT PÚBLIC 2023

TARIFES DELS TRANSPORT PÚBLIC 2023

El Real Decret-llei 20/2022, de 28 de desembre aprova per part de l’Estat l’aportació per a la reducció del 50% del preu dels abonaments i títols multiviatge a les comunitats autònomes i entitats locals que prestin serveis de transport col·lectiu urbà i interurbà.

A partir de l’1 de gener de 2023 i fins al 30 de juny de 2023 el preu d’alguns abonaments i títols de transport estaran bonificats de manera que el seu cost serà inferior per l’usuari.

En el cas dels títols del servei urbà de Manresa, aquestes seran les tarifes vigents a partir de l'1 de gener:

T 10 ManresaBus 

4,55 €

T Mes Manresa Bus 

16,00 €


Quant als títols integrats de l'ATM de Barcelona, pots consultar tota la informació aquí

La resta de títols mantenen el preus vigents al 2022. Per a més informació sobre bitllets i preus, consulta l'apartat de la web.


ALTRES NOTÍCIES