BITLLETS I PREUS

Consulta tota la gamma de títols propis i títols ATM i tria el que més s'adequa a les teves necessitats.

TB bonificada

Títol de transport de viatges il·limitats al servei urbà de Manresa vàlid per a persones residents a Manresa que compleixin els criteris establerts per l'Ajuntament. Vàlid fins al proper canvi de tarifes.

T10 ManresaBus

Títol de 10 viatges al servei urbà de Manresa. Títol multipersonal amb dret a transbordament. El període de temps en el qual el transbordament està despenalitzat econòmicament és d'1 hora i 15 minuts. Vàlid fins al proper canvi de tarifes.

preu: 6,35 €

TMes ManresaBus

Títol de transport amb desplaçaments il·limitats durant els 30 dies posteriors de la primera validació al servei urbà de Manresa. Vàlid fins al proper canvi de tarifes.

preu: 18,00 €

TJove 18

Títol de transport unipersonal de viatges il·limitats al servei urbà de Manresa vàlid per a persones residents a Manresa que compleixin els criteris establerts per l'Ajuntament. Vàlid fins al proper canvi de tarifes.

T-casual

Títol unipersonal i horari de 10 viatges integrats en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

preu zona 1: 7,95 €

preu zona 2: 15,70 €

preu zona 3: 21,35 €

preu zona 4: 27,45 €

preu zona 5: 31,55 €

preu zona 6: 33,55 €

T-16

Targeta per a nens i nenes de 4 a 16 anys. Vàlida per fer un nombre il·limitat de viatges en tots els mitjans de transport integrats dins de la mateixa zona tarifària de la residència del nen o la nena. Títol personalitzat mitjançant DNI, NIE o passaport. Sistema propi d’emissió. Per a més informació, consulteu www.T-16.cat.

T-dia

Títol unipersonal amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 24h des de la seva validació fins a l’acabament del servei del dia a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Permet, com a màxim, una anada i una tornada amb origen o destinació les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

preu zona 1: 10,50 €

preu zona 2: 16,00 €

preu zona 3: 20,10 €

preu zona 4: 22,45 €

preu zona 5: 25,15 €

preu zona 6: 28,15 €

T-usual

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport.

preu zona 1: 20,00 €

preu zona 2: 26,95 €

preu zona 3: 37,80 €

preu zona 4: 46,30 €

preu zona 5: 53,10 €

preu zona 6: 56,90 €

T-usual(per a persones en situació d’atur)

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti. Títol personalitzat mitjançant DNI per a persones en situació d’atur en procés de cerca de feina. Més informació sobre requisits, tràmits i punts de venda: 012 o www.atm.cat

preu zona 1: 4,95 €

preu zona 2: 9,95 €

preu zona 3: 9,95 €

preu zona 4: 9,95 €

preu zona 5: 9,95 €

preu zona 6: 9,95 €

T-jove

Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys (cal ser menor de 25 anys en el moment de l'adquisició i primera validació), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport.

preu zona 1: 40,00 €

preu zona 2: 52,60 €

preu zona 3: 73,80 €

preu zona 4: 90,40 €

preu zona 5: 103,70 €

preu zona 6: 111,15 €

T-grup

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

preu zona 1: 79,45 €

preu zona 2: 156,80 €

preu zona 3: 213,50 €

preu zona 4: 274,40 €

preu zona 5: 315,35 €

preu zona 6: 335,30 €

T-usual FM/FN (general)

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa. Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

preu zona 1: 16,00 €

preu zona 2: 21,55 €

preu zona 3: 30,25 €

preu zona 4: 37,00 €

preu zona 5: 42,50 €

preu zona 6: 45,50 €

T-usual FM/FN (especial)

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

preu zona 1: 10,00 €

preu zona 2: 13,50 €

preu zona 3: 18,90 €

preu zona 4: 23,15 €

preu zona 5: 26,55 €

preu zona 6: 28,45 €

T-jove FM/FN (general)

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general menors de 25 anys (cal ser menor de 25 anys en el moment de l'adquisició i primera validació), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

preu zona 1: 32,00 €

preu zona 2: 42,10 €

preu zona 3: 59,05 €

preu zona 4: 72,30 €

preu zona 5: 83,00 €

preu zona 6: 88,90 €

T-jove FM/FN (especial)

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial menors de 25 anys (cal ser menor de 25 anys en el moment de l'adquisició i primera validació), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

preu zona 1: 20,00 €

preu zona 2: 26,30 €

preu zona 3: 36,90 €

preu zona 4: 45,20 €

preu zona 5: 51,85 €

preu zona 6: 55,60 €

T-70/90 FM/FN (general)

Títol multipersonal i horari, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

preu zona 1: 31,75 €

preu zona 2: 62,75 €

preu zona 3: 85,40 €

preu zona 4: 109,75 €

preu zona 5: 126,15 €

preu zona 6: 134,15 €

T-70/90 FM/FN (especial)

Títol multipersonal i horari, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.Només a la venda a les estacions d'autobusos de Granollers i Manresa.

preu zona 1: 19,90 €

preu zona 2: 39,20 €

preu zona 3: 53,40 €

preu zona 4: 68,60 €

preu zona 5: 78,85 €

preu zona 6: 83,85 €